usda

Provinces

Ghor

Ghazni

Faryab

Farah

Daikundy

Bamyan

Balkh

Baghlan

Badghis

Badakhshan

Zabul

Wardak

Uruzgan

Takhar

Sar-e-Pul

Samangan

Parwan

Panjshir

Paktya

Paktika

Nuristan

Nimroz

Nangarhar

Logar

Laghman

Kunduz

Kunar

Khost

Kapisa

Kandahar

Kabul

Jawzjan

Herat

Helmand